Ayhan - verkoper

Ik dank Michel hierbij voor het vlot afhandelen van de verkoop, en het geduld dat hij heeft uitgeoefend.