Jos & Suzy - verkoper

Stijn, Om het in één woord te omschrijven "GOED" !!!