Nieuws

WONING OF BOUWGROND KOPEN KAN VOORTAAN VIA MAIL

Sinds het weekend van 20 en 21 oktober vormt een e-mail voldoende juridisch bewijs voor de aankoop van een huis, appartement of bouwgrond. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden kan een rechter een digitale verkoopovereenkomst nog nietig verklaren.

Met de wetswijziging komt een einde aan de rechtsonzekerheid die ontstaan was na twee tegenstrijdige arresten tussen het hof van beroep in Gent en Antwerpen. Het eerste oordeelde dat een sms wel het begin kon vormen van een schriftelijk akkoord. Het tweede oordeelde dan weer dat een e-mail geen enkele bewijswaarde heeft.

Alexander De Croo

De uitspraak van het hof van beroep in Antwerpen ging in tegen de filosofie van de Digital Act. Dat is de wetgeving die in 2016 werd ingevoerd en digitale documenten op gelijke voet zet met papieren documenten.

Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open VLD) beloofde dan ook de wetgeving aan te passen, zodat de verkoop van onroerend goed ook via elektronische weg bezegeld kan worden. Afgelopen zomer keurde het parlement de wetswijziging goed.

Elektronische handtekening

Wat houdt de nieuwe regeling in? Voortaan is het afsluiten van een overeenkomst altijd mogelijk via een digitale weg, weliswaar als deze voorzien is van een elektronische handtekening. Toch houdt de wetgever nog een slag om de arm. De nieuwe regeling voorziet dat in uitzonderlijke omstandigheden een rechter toch kan oordelen dat een verkoop via e-mail ongeldig is.

Bron: De Tijd

Foto: Alexander De Croo

Lees volledig artikel (klik rechtsonder op meer info)28/10/2018 MEER INFO

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België