Nieuws

NIEMAND MISLOOPT WOONBONUS EN VERLAAGDE REGISTRATIERECHTEN

De aktedatum blijft gelden als deadline voor de woonbonus. Ook voor de verlaagde registratierechten zal die akte nu cruciaal zijn, en niet het compromis. Daardoor misloopt niemand de woonbonus én de verlaging van de registratierechten.

De nieuwe Vlaamse regering besloot het systeem van de woonbonus stop te zetten. In ruil worden de registratierechten op de aankoop van een woning verlaagd van 7 naar 6 procent.

Verlijdingsdatum akte

Maar voor het toekennen van de woonbonus wordt gekeken naar de datum van het verlijden van de akte, wat enkele maanden na de koop (compromis) kan vallen. Voor de registratierechten werd aanvankelijk dus gekeken naar de datum van het compromis. Zo dreigden sommige kopers tussen twee stoelen te vallen en op geen van beide voordelen te kunnen rekenen. Wie op 1 november een huis zou kopen, riskeerde geen woonbonus te krijgen, maar ook geen verlaagde registratierechten.

Oplossing uitgewerkt

Minister Diependaele heeft nu een oplossing uitgewerkt waarbij de datum van de authentieke leningsakte bepalend blijft voor de toekenning van de woonbonus. Wie de akte ten laatste op 31 december tekent bij de notaris, kan nog genieten van de woonbonus.

Voor de registratierechten wordt nu ook de datum van de akte aanvaard. Er wordt een specifieke bepaling in de regelgeving voorzien voor verkoopsovereenkomsten die dateren van voor 1 januari, maar waarvan de akte pas na die datum verleden kan worden. Kopers en verkopers moeten dus niet zelf een regeling treffen.

Bron: De Standaard

Foto: www.matthiasdiependaele.be17/10/2019

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België