Nieuws

MANNEN BLIJVEN HET LANGST IN HOTEL MAMA

Een kwart van de 25 tot 29-jarigen woont nog bij (één van) zijn ouders. ‘Hotel Mama’ is vooral aantrekkelijk bij jonge mannen. Tot die vaststelling komt het boekje ‘Zoals het klokje thuis tikt’ over samenwonen met volwassen kinderen.

Volgens cijfers uit het Rijksregister wonen 27 procent van de 25- tot 29-jarigen bij (een van) hun ouders. Vooral mannen wonen langer thuis: 34 procent van 25- tot 29-jarige mannen woont thuis, terwijl slechts 21 procent van de vrouwen hetzelfde doet.

Studies

Tijdens de studies aan de universiteit of hogeschool blijven veel jongeren gemakshalve thuis wonen. In 2009 woonde 78 procent van de hogeschoolstudenten en 53 procent van de universiteitsstudenten thuis. Maar ook daarna blijven heel wat jongvolwassenen thuis wonen.

Voordelen

Waarom blijven jongvolwassenen zo lang in Hotel Mama? Statistieken zijn er niet, maar een vertrouwde en zorgeloze omgeving is gemakkelijk. Je hoeft je niet druk te maken om ‘de was en de plas’. En vooral goedkoper. Ook wanneer je een financiële bijdrage betaalt aan je ouders blijft samenhuizen goedkoper dan alleen wonen.10/08/2016

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België