Nieuws

SLOOP- EN HEROPBOUWPREMIE VERLENGD TOT EIND 2020

De Vlaamse regering heeft principieel beslist om de sloop- en heropbouwpremie te verlengen tot eind 2020. Normaal gezien liep de sloop- en heropbouwpremie af voor sloop-en heropbouwvergunningen, aangevraagd uiterlijk op 31 oktober dit jaar. Deze periode wordt nu eenmalig met 14 maanden verlengd voor sloop- en heropbouwvergunningen aangevraagd uiterlijk op 31 december 2020.

Aanvragen

De premie bedraagt 7.500 euro en kan alleen aangevraagd worden door natuurlijke personen, uiterlijk binnen de drie maanden na de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor sloop- en heropbouw.

De premie kan worden aangevraagd via www.energiesparen.be/slooppremie.

Bron: CIBWeb

Foto: Bouwunie2/11/2019 MEER INFO

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België