Nieuws

NOG STRENGERE ISOLATIEVEREISTEN VOOR NIEUWBOUW ZIJN NIET ZINVOL

De isolatievereisten voor nieuwbouw verder verstrengen, is niet langer zinvol. Niet op economisch en niet op ecologisch vlak. Tegen 2050 dienen alle woningen in Vlaanderen energiezuinig te zijn. Dat is de echte uitdaging.

Terugverdientijden voor gezinnen lopen te lang op en de productie van de extra isolatiematerialen stoot stilaan meer CO2 uit dan dat er kan bespaard worden tijdens de levensduur van een gebouw. De echte energiewinsten zijn bovendien te halen in het bestaande woningenbestand.

Geen positieve klimaatimpact

Geen K-peil meer sinds vorig jaar. Die maatstaf ging onder meer uit van de compactheid en de bouwknopen. Nu is het S-peil van kracht dat inzet op vormefficiëntie, de kwaliteit van de gebouwschil en de energiebehoefte. Die maatstaf is complexer en moeilijker toepasbaar.

Bestaand woningenbestand

Met dit strikte S-peil creëert de overheid een nieuwe horde voor gezinnen om een comfortabele en toch betaalbare nieuwbouwwoning te verwerven. Daarnaast is er bij het bestaande woningenbestand de voornaamste energiewinst - zowel voor het milieu als voor de verbruiker - te halen.

Om de Europese doelstellingen succesvol in te vullen, doet de overheid er goed aan haar pijlen te richten op de 2,65 miljoen woningen te renoveren of te vervangen in Vlaanderen. Het renovatieritme dient immers te verdrievoudigen om die doelstellingen te halen.

Bron: Confederatie Bouw

Foto: Larisa Koshkina via Pixabay

 4/12/2019

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België