Nieuws

TOCH VERGUNNING NODIG VOOR WIE STUKJE TUIN VERKOOPT ALS BOUWGROND

Wie een stuk bouwgrond wil afsplitsen van een bestaand bebouwd perceel, heeft daar toch een vergunning voor nodig. Dat heeft het Grondwettelijk Hof beslist.

“De administratieve weg voor het afsplitsen van slechts één perceel was vrij omslachtig”, weet notaris Bart Van Opstal. “Niet alleen moest de notaris een verkavelingsakte opstellen, de verkoper moest ook allerlei administratieve kosten en een landmeter betalen. Alles samen ging het al gauw om 2.000 à 3.000 euro.”

Geen/wel vergunning

Om die administratieve rompslomp te vereenvoudigen, besliste de wetgever dat vanaf 1 januari 2018 geen verkavelings- of omgevingsvergunning meer moest worden aangevraagd als er na de splitsing slechts één onbebouwde kavel overbleef. Ontstonden er twee of meer onbebouwde kavels, dan was wel nog een vergunning vereist.

Vernietiging decreet

Het Grondwettelijk Hof heeft beslist dat het artikel in het decreet van het Vlaams Gewest van 8 december 2017, dat die vergunningsplicht ophief, wordt vernietigd. Wie een deel van zijn tuin wil afsplitsen als bouwgrond, heeft daar in de toekomst toch een omgevingsvergunning voor nodig.

Bron: De Tijd

Foto: gratis foto31/05/2019

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België