Nieuws

NIEUWIGHEDEN VOOR DE VASTGOEDSECTOR VANAF 1 JANUARI

Een nieuw jaar brengt traditioneel een aantal nieuwigheden qua wetgeving met zich mee. Ook in de vastgoedsector is dat niet anders. Zo vervangt de omgevingsvergunning vanaf 2018 de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning en werd onder meer het E-peil voor nieuwbouwwoningen verlaagt naar E40. Hieronder een overzicht.

Omgevingsvergunning

De nieuwe omgevingsvergunning vervangt sinds 1 januari in heel Vlaanderen de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. In een handvol gemeenten was de nieuwe procedure al van kracht, maar op 1 januari volgde de rest van Vlaanderen. De werken waarvoor een vergunning nodig is, blijven dezelfde.

Nieuwe huurwetgeving

Voor de inwoners van het Brussels gewest geldt vanaf 1 januari een nieuwe wetgeving rond de woninghuur.  De huurwetgeving heeft in eerste instantie aandacht voor mensen met een lager inkomen, voor wie het betalen van de huurwaarborg vaak een probleem is. Door de nieuwe gewestelijke huurwaarborg zullen meer mensen een beroep kunnen doen op leningen aan nultarief.

Ook de voorwaarden worden gunstiger. Zo wordt de terugbetalingstermijn met een halfjaar verlengd tot 24 maanden en kunnen mensen hun huurwaarborg voor de volle 100 procent lenen.

Voor mensen die niet in aanmerking komen voor een lening aan nultarief, komt er een fonds dat de waarborg voorschiet, in ruil voor een maandelijkse bijdrage van de huurder. Die worden dan aan het einde van de huurovereenkomst teruggestort.

E-peil voor nieuwbouw

Nieuwbouwwoningen waarvoor vanaf 1 januari in Vlaanderen een aanvraag ingediend wordt, moeten een E-peil hebben van 40 of lager. Voordien was dat E50. Het E-peil geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Het behalen van het E-peil is een van de EPB-eisen (energieprestatie en binnenklimaat) voor een nieuw gebouw.

Bron: Belga5/01/2018

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België