Nieuws

VISIE VLAAMSE BOUWMEESTER VINDT DRAAGVLAK BINNEN VASTGOEDSECTOR

Minder open ruimte innemen en compacter gaan wonen. Dat is de boodschap van het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) en van de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck.

Een recordaantal van 1.500 deelnemers zakte af naar Oostende voor het achttiende en grootste vastgoedcongres van het land. Het toont eens te meer aan dat het debat rond de toekomst van onze ruimtelijke ordening meer dan ooit leeft binnen de vastgoedsector.

CIB Vlaanderen

“Met de grote principes zijn we het als vastgoedsector eens, alleen moet er nog een lange weg afgelegd worden vooraleer alle knelpunten weggewerkt zijn”, stelt CIB Vlaanderen, de grootste beroepsvereniging van vastgoedmakelaars en syndici.

Met Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck als centrale gast gaf de beroepsvereniging een stem aan een man die de confrontatie met het huidige denken rond ruimtelijke ordening niet schuwt. Van Broeck deelde zijn visie op stedenbouw, ruimtelijke ordening en wooncultuur. De Bouwmeester is een vurig pleitbezorger van de zogenaamde ‘verdichting’, ook wel ‘betonstop’ genoemd.

Politieke moed

“Het fenomeen van rap rap verkavelen nu het nog kan, baart me zorgen. Enkel met een daad van politieke moed kan dit fenomeen stopgezet worden, maar ik voel me door de beleidsmakers almaar meer gesteund. Steun die ik overigens ook ervaar bij de vastgoedsector. Een innovatieve vastgoedsector zal ook de vruchten plukken van een aangepast ruimtelijk beleid”, gaf de Vlaamse Bouwmeester tijdens zijn pleidooi aan.15/12/2017

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België