Nieuws

WOONBONUS VERDWIJNT VANAF 1 JANUARI

Wie plannen heeft om een woning te kopen, zet er best vaart achter. Een van de maatregelen in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord is de afschaffing van de woonbonus op 1 januari 2020.

Met de woonbonus krijgen eigenaars van een gezinswoning in Vlaanderen een belastingvermindering gedurende de looptijd van hun hypothecaire lening. Daar kwam kritiek op omdat de maatregel de woningprijzen de hoogte in zou jagen en vooral al vermogende mensen ervan zouden profiteren.

Compenseren

De afschaffing van de woonbonus zou de Vlaamse regering compenseren door de registratierechten te verlagen van 7 naar 6 procent, maar dat zal daar niet tegen opwegen. Hoe duurder de woning, hoe groter het fiscale voordeel is. Het stijgt immers mee met de aankoopprijs.

Verlaging registratierechten

De belastingvermindering van de woonbonus wordt overigens per belastingplichtige toegepast en berekend. Als een koppel een hypothecaire lening aangaat, kunnen beide partners dus genieten van het fiscale voordeel.

Bij een verlaging van de registratierechten hangt het voordeel samen met de woning. Het maakt niet uit of die gekocht wordt door een alleenstaande of een koppel. In het voordeel van de lagere registratierechten speelt dan weer dat ook mensen die niet lenen voor de aankoop van hun woning hiervan genieten.

Bron: Het Laatste Nieuws

Lees volledig artikel: klik rechtsonder op 'meer info'1/10/2019 MEER INFO

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België