Nieuws

KOOP EENS EEN KERK

Voor het eerst is bij onze Noorderburen meer dan de helft van de bevolking niet meer gelovig. Dat heeft ook gevolgen voor de religieuze gebouwen. Steeds meer kerken staan noodgedwongen te koop.

Religie raakt in Nederland steeds meer uit de gratie. Slechts 16 procent van de Nederlanders gaat minstens één keer per maand naar de kerk. Een zéér kleine minderheid (3 procent) gaat elke week.

Hoge kosten

Dat teruglopende aantal zorgt ervoor dat veel kerkgemeenschappen de vaak hoge kosten voor hun gebouwen niet meer kunnen ophoesten. “We zien steeds meer kerkgemeenschappen die daardoor in de problemen raken. Ze kunnen het niet meer betalen”, klinkt het bij een makelaarskantoor dat gespecialiseerd is in religieus vastgoed in heel Nederland.

Anders dan woningverkoop

Het verkopen van een kerk is anders dan het verkopen van een huis. “Er komt een hoop emotie bij kijken”, laat het kantoor nog weten. “Voor veel buurtbewoners is de kerk ook een beetje hún kerk. Familieleden zijn er getrouwd, gedoopt of hebben er dierbaren begraven. Maar ook uit niet-religieus oogpunt, omdat ze vinden dat de kerk bij dorp- of stadsgezicht hoort.”

Toenemende verkoop

De verkoop van kerken neemt toe, maar dat komt vooral ook door het huidige tijdperk van veel vraag, weinig aanbod. “Net als de normale woningmarkt profiteert ook deze markt daarvan. Daarnaast kan een kerk voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld maatschappelijk (zorg, opvang), of als kantoorpand”, besluit het makelaarskantoor.

Bron: Algemeen Dagblad

Foto’s: Vollenbroek Makelaar Eindhoven24/10/2018

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België