Nieuws

CD&V WIL VERPLICHTE DERDENREKENING VOOR VASTGOEDMAKELAARS

CD&V-Kamerlid Raf Terwingen wil een verplichte derdenrekening invoeren voor vastgoedmakelaars, waar ze bijvoorbeeld de voorschotten van hun klanten op moeten storten. Het geld van klanten wordt zo beter beschermd en dat versterkt het vertrouwen in de makelaar, meent de CD&V'er.

Voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten is een derdenrekening al verplicht. Het gaat om een afzonderlijke bankrekening, waar cliënten bijvoorbeeld de voorschotten die ze betalen, kunnen storten. Het geld komt dan niet bij het privévermogen van de notaris of de advocaat én het is ook wettelijk beschermd: bij een eventueel faillissement, komt het bedrag niet in de failliete boedel terecht.

Minister van Economie Kris Peeters kondigde eerder dit jaar al aan dat hij de regels voor vastgoedmakelaars wil verstrengen. Daarbij kwam onder meer ook de verplichte derdenrekening in beeld.

Wetsvoorstel

Zijn partijgenoot Raf Terwingen dient nu een wetsvoorstel in bij de Kamer. “Er moet een duidelijke afscheiding komen tussen het privévermogen en professionele vermogen van de vastgoedmakelaar”, meent hij. “Daardoor worden geldsommen, die hem door de klanten zijn toevertrouwd, beter beschermd. Ze kunnen niet meer gebruikt worden voor andere doeleinden en bij een eventueel faillissement vallen ze ook buiten het faillissement, wat het vertrouwen versterkt”, zegt Terwingen.

Bron: Knack.be28/11/2017

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België