Nieuws

HELFT BELGEN SINGLE IN 2060: NOOD AAN KLEINERE WOONEENHEDEN

Het aantal singles in België blijft toenemen. Tegen 2060 zal zelfs de helft van alle Belgische huishoudens uit één persoon bestaan. Dat blijkt op basis van cijfers van het Federaal Planbureau. En dat vraagt een omslag in ons woonbeleid.

In Vlaanderen zouden er in 2060 ruim 1,3 miljoen eenpersoonshuishoudens zijn, in Wallonië 840.000 mensen en in Brussel 280.000. Ter vergelijking: in 2016 bestond 1 op de 3 huishoudens uit 1 persoon, in 2060 gaan we naar de helft.

Die toename kan worden toegeschreven aan drie groepen. De eerste groep zijn alleenstaanden als weduwes en weduwnaars. Deze groep van vergrijzing wil langer zelfstandig thuis wonen. Veel toekomstige singles zijn vrouwen ouder dan tachtig.

De tweede groep is de ‘Sex and the city’-generatie. Dat zijn de happy singles die graag alleen wonen in bruisende grootsteden. Tot slot is de derde en laatste groep alleenstaande mannen tussen dertig en vijftig jaar. Zij hebben meestal een echtscheiding achter de rug.

Aangepaste woningen

“Deze resultaten stemmen tot nadenken”, zegt Philippe Donnay van het Federaal Planbureau. “Op het vlak van woonbeleid moet rekening gehouden worden met deze verwachting.” Johan Rutgeerts, urbanoloog aan de KU Leuven, pleit daarom op termijn voor kleinere wooneenheden. “Woningen van 50 tot 65 m² zoals in Scandinavische landen moeten hun weg in België vinden”, zegt hij.

Socioloog Mortelmans treedt hem daar in bij: “Ons woningbestand is voor een groot stuk gericht op woningen mét kinderen. De mensen die ouder worden, blijven daar vaak in wonen. We hebben veel meer aangepaste woningen nodig."

Bron: Het Nieuwsblad/De Standaard13/03/2017

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België