Nieuws

EVENWICHTIG KREDIETBELEID BLIJFT NODIG

Banken en verzekeraars moeten voorzichtiger zijn bij het toekennen van hypothecair krediet, zo vindt de ESRB, de Europese instantie die waakt over de financiële stabiliteit.

Banken zouden volgens de European Systemic Risk Board (ESRB) - met Mario Draghi (foto) als voorzitter - in ons land te gemakkelijk woonleningen toekennen. Volgens deze waakhond moeten er limieten komen voor het bedrag dat kan worden ontleend.

Terugbetalingsmoeilijkheid

Nochtans bevindt de terugbetalingsmoeilijkheid van hypothecaire leningen zich op het laagste peil sinds minstens 15 jaar, zo stelt de Confederatie Bouw vast. Een evenwichtig kredietbeleid blijft dus nodig waarbij in de eerste plaats naar het profiel van de ontlener wordt gekeken.

Zo wil de ESRB, dat deel uitmaakt van de Europese Centrale Bank (ECB), dat het geleende bedrag niet hoger mag liggen dan een percentage van de waarde van de woning en dat het bedrag dat maandelijks wordt afbetaald maar een bepaald percentage van het inkomen mag bedragen.

Profiel ontlener

De Confederatie Bouw heeft er alle begrip voor dat de ESRB probeert te vermijden dat er risicovolle woonleningen zouden worden toegekend. Volgens de sectorfederatie moet het profiel van de ontlener het determinerend criterium zijn bij het al dan niet toekennen van een woonlening.

Op dat vlak valt op te merken dat het met de terugbetalingscapaciteit van hypothecaire leningen in ons land erg goed gesteld is: slechts 0,9% van alle woonleningen ondervond in 2018 moeilijkheden met de aflossingen, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Dat is het beste resultaat in 15 jaar.

Bron: Confederatie Bouw

Foto: Europa.eu3/10/2019

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België