Nieuws

TUINHUIS PLAATSEN KAN ZONDER VERGUNNING OF MELDINGSPLICHT

Wie met de zomer in zicht nog snel een tuinhuis wil plaatsen, kan dat zonder vergunning. Tenminste, als u aan een aantal voorwaarden voldoet.

Sinds 1 december 2012 is het veel makkelijker een tuinhuis of blokhut in uw tuin te plaatsen. De regels voor vrijstaande bijgebouwen in de zij- of achtertuin laten toe om zo’n bijgebouw zonder vergunning of meldingsplicht te plaatsen als aan enkele voorwaarden is voldaan.

Oppervlakte

De belangrijkste voorwaarde is de oppervlakte. Er geldt een maximum van 40 vierkante meter aan vrijstaande bijgebouwen. Let wel, het gaat om een totaal. Heeft u al een serre van 20 vierkante meter, dan mag uw tuinhuis nog maximaal 20 vierkante meter in beslag nemen. Ook de hoogte is beperkt. Het gebouw mag niet hoger zijn dan 3,5 meter.

Vrijstelling

De vrijstelling is alleen mogelijk als het gebouw niet strijdig is met de voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), een gemeentelijk uitvoeringsplan (RUP), stedenbouwkundige verordeningen of andere wetgeving. Wie helemaal zeker wil zijn, controleert dus best even bij de gemeentelijke diensten.

Bron: Tijd/Netto

Foto: grf11/04/2019

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België