Nieuws

BETERE VERGOEDING VOOR WIE GROND IN WAARDE ZIET DALEN DOOR BOUWSHIFT

Eigenaars van wie de grond minder waard wordt omdat die door een ruimtelijk uitvoeringsplan een andere bestemming krijgt, zullen beter worden vergoed. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Het zogenaamde instrumentendecreet voorziet in vier belangrijke maatregelen.

Maatregel 1

Als een overheid een bestemmingswijziging doorvoert, wordt momenteel al een bijdrage gevraagd van de grondeigenaar voor de meerwaarde van diens gronden.

Maatregel 2

De Vlaamse regering zal nu ook een heffing vragen indien die meerwaarde er door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan komt door de toelating van extra bouwlagen, een grotere dichtheid of een grotere bouwhoogte of -diepte.

Maatregel 3

Een derde maatregel slaat op een verhandelbaar bouwrechtensysteem waarmee slecht gelegen bouwgronden in het landelijk gebied geruild kunnen worden voor bouwmogelijkheden in de stads- of dorpskernen.

Maatregel 4

“Tot slot worden ook activiteitenconvenanten en -contracten mogelijk om in landbouwgebieden via maatwerk zonevreemde functies toe te laten voor een beperkte tijd van maximaal 10 jaar om het bestaand patrimonium te herwaarderen en zinvol te benutten en tegelijkertijd de omgevingskwaliteit te verbeteren”, aldus de minister.

Bron: Het Laatste Nieuws

Foto: Werner Redlich via Pixabay

Lees volledig artikel: klik rechtsonder op meer info.

 

 

 

 

 

 2/01/2020 MEER INFO

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België