Nieuws

WONINGPRIJZEN BLIJVEN STABIEL

De overwaardering van onze woningen zou vroeg of laat in ons gezicht ontploffen. De studiedienst van KBC komt na een herberekening tot een andere conclusie. En die luidt positief: de prijzen van woningen blijven stabiel.

Internationale organisaties zoals het IMF, de Europese Centrale Bank en ook de Nationale Bank waarschuwden ooit voor het risico van een Belgische vastgoedcrash. Reden: de overwaardering van de woningprijzen van 15 tot 50 procent. Na analyse van historisch gecorrigeerde data lijkt dit volgens de KBC-studiedienst onwaarschijnlijk.

De studiedienst berekende op basis van de rentestand, de gezinsinkomens en de demografische evolutie dat er een overwaardering van maximaal 4 procent is. De Nationale Bank schat dat woningen gemiddeld 7 procent overgewaardeerd zijn.

De voorspelling van de basisindicatoren in 2017:

1. De index kan stijgen tot 1 procent, wat de inkomens zal ondersteunen.

2. Macro-economen schatten dat de hypotheekrente op tien jaar kan stijgen van 0,5 naar 0,75 procent. Dat blijft laag en zal de prijs van het woningvastgoed nog altijd ondersteunen.

3. Het aantal gezinnen blijft toenemen volgens het Federaal Planbureau. Een factor die minder mathematisch in kaart kan worden gebracht, maar toch een positief effect heeft op de vraag naar woningen, is het stijgende consumentenvertrouwen.

Samengevat wijzen de meeste indicatoren op een stabiele markt. ING, dat in 2016 nog een stijging van de woningprijzen met 3 procent berekende, verwacht dat de prijzen in 2017 de inflatie volgen. Ook KBC verwacht een nominale groei met 2 procent.

Bron: Trends3/01/2017

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België