Nieuws

GOED NIEUWS VOOR ALLEENWONENDEN

Goed nieuws. Belgiës eerste belangenvereniging voor alleenwoners is een feit. 'All 1' wil de belangen verdedigen van de groeiende groep mensen die alleen wonen.

Een alleenstaande zonder kinderen krijgt in ons land immers minder dan de helft van zijn brutoloon in handen. Terzelfdertijd zijn de kosten hoger. Ook wat wonen betreft: Een alleenstaande moet uiteraard de aankoop van een woning of een appartement alleen financieren. Maar voor eenzelfde woning moet hij het stellen met de helft van het belastingvoordeel van een koppel. De woonbonus wordt niet toegekend per woning, maar per persoon. In het Vlaams Gewest kan een alleenstaande die in 2015 leent voor 1.520 euro intresten, kapitaalaflossingen en premies voor de schuldsaldoverzekering fiscaal inbrengen. De eerste tien jaar komt daar een verhoging met 760 euro bovenop, wat het totaal op 2.280 euro brengt. Bij een koppel kan elke partner dat bedrag inbrengen of samen 4.560 euro. De belastingvermindering bedraagt 40 procent.

Een schenking of een nalatenschap van een kinderloze single wordt veel zwaarder belast dan die van iemand die zijn kinderen of partner begunstigt. De erfbelasting (de vroegere successierechten) voor wie iets aan zijn kinderen of partner nalaat, schommelt in het Vlaams Gewest tussen 3 en 27 procent. Dat wordt 30 tot 65 procent voor erfenissen tussen broers en zussen en 45 tot 65 procent voor erfenissen tussen andere personen.

Voor de schenkbelasting (de vroegere schenkingsrechten) wordt een onderscheid gemaakt tussen roerende en onroerende goederen. Op de schenking van roerende goederen zoals geld, effecten, kunst en juwelen geldt in het Vlaams Gewest een vlak tarief: 3 procent op schenkingen aan (klein)kinderen, (groot) ouders en partners, 7 procent voor de anderen. De schenkbelasting voor vastgoed wordt vanaf 1 juli verlaagd. De tarieven schommelen tussen 3 en 27 procent voor wie schenkt aan zijn partner of kinderen en tussen 10 en 40 procent voor alle anderen.

Bron: De Tijd

Wie meer wil weten, klik op de 'meer info'-button21/06/2015 MEER INFO

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België