Nieuws

IN 2022 MEER FLATS DAN VRIJSTAANDE HUIZEN

De ‘appartementisering’ van Vlaanderen zet in sneltempo door. Meer dan een kwart (27%) van alle bestaande woningen zijn appartementen. En dat aantal stijgt tegen 2022 tot 29 procent, blijkt uit prognoses van de Vlaamse Confederatie Bouw die De Tijd kon inkijken.

Elk jaar is er door de groei van de bevolking nood aan zo’n 30.000 extra woningen per jaar. Dat is het equivalent van het totale bestaande woningbestand van een centrumstad als Genk.

Historisch record

Het aantal vergunde appartementen steeg van 16.000 in 2011 naar volgens de eerste ramingen 30.000 in 2018. Voor huizen bleef het aantal vrij stabiel rond 15.000. Vorig jaar waren 63 procent van alle vergunde nieuwbouwwoningen appartementen. Dat is een historisch record.

27 procent van alle bestaande woningen zijn nu appartementen. Volgens projecties van de VCB zullen appartementen rond 2022, met een verwacht aandeel van ongeveer 30 procent, de open bebouwing als belangrijkste woonvorm voorbijsteken.

Open bebouwing

De opmars van de woonvorm appartementen gaat in Vlaanderen - vooral te nadele van de gesloten bebouwing, zeg maar de rijwoningen. Het aandeel van de eengevelwoning daalde sinds de start van het millennium van 27 procent naar 23 procent. In de steden en de kernen van de dorpen worden massaal verouderde rijwoningen afgebroken om er appartementen op te zetten.

Bron: De Tijd

Foto: Pixabay

Lees volledig artikel: klik rechtsonder op ‘meer info’.4/03/2019 MEER INFO

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België