Nieuws

VLAAMSE BOUWSECTOR WILT SUCCESSIERECHTEN AFSCHAFFEN VOOR ENERGIEZUINIGE RENOVATIES

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) heeft een wijziging in de wetgeving rond successierechten voorgesteld om meer mensen aan te zetten energiezuinig te renoveren. In het kader van de klimaatproblematiek wil de Vlaamse regering tegen 2050 alle Vlaamse woningen energiezuinig maken. Om dit doel te bereiken, zal er in de toekomst meer energetisch gerenoveerd moeten worden.

Volgens onderzoeken van de VCB veroorzaken gebouwen 40 procent van de CO2-uitstoot in Vlaanderen en wachten ongeveer 2,65 miljoen woningen op energiezuinige ingrepen. Het renovatieritme is de afgelopen jaren echter gedaald tot 0,6 procent, ruim onder de minimale vereiste van 2,5 procent.

65-plussers

Vooral 65-plussers blijken terughoudend te staan tegenover renovatieplannen. Om oudere mensen toch aan te sporen om energiezuinig te renoveren, stelt de VCB voor de successierechten op energetische investeringen af te schaffen. De hogere successierechten voor hun kinderen of erfgenamen vanwege de kost van de investeringen, schrikken veel 65-plussers af.

Klimaatuitdaging

Bij renovatie zonder hogere successierechten is er geen meerkost, verbetert de energie-efficiëntie van de woningen en draagt iedereen zijn steentje bij aan de klimaatuitdaging, luidt het.

Bron: Belga/Vlaamse Confederatie Bouw (VCB)

Lees persbericht: klik rechtsonder op ‘meer info’.

Foto: Pixabay4/02/2019 MEER INFO

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België