Nieuws

WOONLENING INVULLEN IN BELASTINGAANGIFTE WORDT EENVOUDIGER

De banken en de fiscus gaan gegevens uitwisselen om de uitgaven voor hypothecaire leningen vooraf in de belastingaangifte in te vullen. Zo wordt dit een pak eenvoudiger voor wie een lening heeft lopen.

Hoewel de elektronische belastingaangifte via Tax-on-web grotendeels vooraf is ingevuld, bleef het vak met de leningsuitgaven tot nu toe leeg. Het gaat voor de meeste belastingplichtigen om één van de meest voorname belastingvoordelen.

Belastingvoordeel

Voortaan zullen de financiële instellingen de gegevens over de betalingen die een belastingvoordeel opleveren elektronisch doorspelen aan de fiscus. Zo kunnen de gegevens vooraf ingevuld worden.

In praktijk gaat het om de gegevens die vermeld staan op de papieren fiscale attesten die de banken elk jaar geven, die zullen worden doorgespeeld. Het gaat om intresten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen en om premies voor levensverzekeringen.

Bron: Moneytalk12/10/2016

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België