Nieuws

VERPLICHT ASBESTATTEST GOEDGEKEURD IN VLAAMS PARLEMENT

Het Vlaams Parlement heeft het ontwerpdecreet rond Milieubeleid goedgekeurd, dat tot een versnelde asbestafbouw moet leiden. Bij de verkoop van een gebouw wordt een asbestattest verplicht.

Gebouwen en infrastructuur in Vlaanderen bevatten naar schatting nog ruim 2 miljoen ton asbest. Onder meer in scholen, vaak gebouwd in de jaren zeventig en tachtig, is asbest nog echt een probleem. In 70 tot 90 procent van de gebouwen van voor 2001 zit minstens één asbesttoepassing, zoals leien of gevelbekleding.

Onderdeel notariële akte

Het nieuwe decreet maakt een asbestinventaris verplicht bij de overdracht van elk gebouw van voor 2001. Dat resulteert in een attest dat deel gaat uitmaken van de notariële akte. “Zo zal elke koper weten of er asbest in het gebouw aanwezig is en kunnen indien nodig maatregelen genomen worden”, zegt minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V), die verwacht dat nog dit jaar de eerste attesten kunnen worden afgeleverd.

Versnelling asbestafbouw

Naast de invoering van de inventaris wordt ook werk gemaakt van de versnelling van asbestafbouw. In 2018 is er al 9 miljoen euro verdeeld over de gemeenten om asbestverwijdering te versnellen. Vanaf dit jaar wordt jaarlijks 10 miljoen euro voorzien. Er wordt ook 7,5 miljoen geïnvesteerd om schoolgebouwen asbestvrij te maken.

Bron: Belga

Foto: gemeente Rijkevorsel1/04/2019

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België