Nieuws

RECORDAANTAL LEEGSTAANDE WONINGEN IN VLAANDEREN

Met 23.037 panden staat er een recordaantal woningen in Vlaanderen leeg. De grootste toename in vergelijking met vorig jaar vond plaats in de provincies Antwerpen (+35%) en Limburg (+31%).

Een woning wordt als ‘leegstaand’ gecatalogeerd wanneer ze twaalf opeenvolgende maanden niet effectief gebruikt of bewoond wordt. In vergelijking met 2015 is het aantal panden op de inventaris in 2016 zelfs met 20% toegenomen.

Volgens Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans valt die forse stijging grotendeels te verklaren doordat gemeenten zich meer gaan toeleggen op een beleid rond leegstand met meer registratie. Op de piepkleine gemeente Herstappe na houden alle Vlaamse gemeenten intussen een leegstandsregister bij.

Leegstandstaks

Ruim negen op de tien gemeenten voerde ook al een belasting op leegstand in. Die leegstandstaksen moeten leegstand ontmoedigen, al kunnen eigenaars er in veel gevallen wel aan ontsnappen als ze een goede reden hebben zoals verbouwing of ziekte.

Bron: Het Nieuwsblad19/09/2016

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België