Nieuws

GEDAAN MET ZOEKEN NAAR NOTARISAKTES

Op zoek naar de aankoopakte van uw woning? Of hebt u een bouwgrond geschonken aan uw kinderen en wil u de schenkingsakte zien? Alle aktes waarin u betrokken partij bent, kan u raadplegen en downloaden via MyMinfin.

Voortaan kan iedereen met een Belgisch rijksregisternummer alle aktes waarin hij betrokken partij is en die sinds 2001 opgenomen zijn in de hypotheekregisters raadplegen en downloaden.

In hypotheekregisters

De nieuwe service is er voor aktes die zijn opgemaakt door notarissen, exploten van gerechtsdeurwaarders, vonnissen van rechtbanken, … Dat geldt ook voor de inschrijving van een hypothecaire lening, het vonnis van een verbeurdverklaring of een beslag op onroerend goed.

De aktes zijn te vinden in MyMinfin, in de rubriek ‘Mijn documenten’ onder ‘Akten’. Let wel, alleen de authentieke akte van de notaris is rechtsgeldig en kan dus als bewijsstuk worden gebruikt.

Notariële aktes

Niet alle aktes verleden bij een notaris zijn raadpleegbaar. Zo vindt u er geen aktes van een schenking van roerende goederen, testamenten, huwelijkscontracten, oprichtingsakten van vennootschappen, ... Ook hypothecaire volmachten zijn niet opgenomen, omdat die niet worden overgeschreven in het hypotheekregister.

Bron: Tijd

Foto: Pixabay


 4/01/2019

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België