Nieuws

VLAAMSE REGERING WIL LEEGSTAND BESTRIJDEN MET BELASTINGVERLAGING

Wie een leegstaand pand dat op de gewestelijke inventarissen staat sloopt en vervangt door nieuwbouw, zal vijf jaar lang een vrijstelling van de onroerende voorheffing krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist.

Ook wie een leegstaande winkel ombouwt tot woning of wie boven een winkel gaat wonen, krijgt dezelfde vrijstelling. “Leegstaande gebouwen creëren een gevoel van onveiligheid. Met deze belastingverlaging willen we dat probleem aanpakken”, zeggen ministers Bart Tommelein (foto), Liesbeth Homans en Joke Schauvliege.

4.000 euro

Wie een ongeschikt pand dat op de gewestelijke inventarissen staat sloopt en vervangt door nieuwbouw, zal vijf jaar geen onroerende voorheffing betalen. Voor woningen wordt het voordeel afgetopt op 1.000 euro per jaar, voor bedrijfsruimten op 4.000 euro.

“Met deze belastingverlaging slaan we twee vliegen in één klap: we gaan leegstand tegen en we maken onze gebouwen energie-efficiënter. Slopen en heropbouwen maakt gebouwen immers bijna altijd energiezuiniger dan renovatie”, zegt minister Tommelein.

Aanslagjaar 2019

Zowel de vrijstelling voor sloop en heropbouw als die voor leegstaande winkels, treedt in werking vanaf aanslagjaar 2019. De inkomsten die de gemeenten mislopen door de vrijstelling, zal Vlaanderen compenseren.

Bron: Belga8/05/2018

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België