Nieuws

NATIONALE BANK MAANT AAN TOT VOORZICHTIGHEID BIJ KREDIETVERSTREKKING

De Nationale Bank van België (NBB) maant de banken opnieuw aan tot voorzichtigheid met hypothecaire kredieten. Het aantal risicovolle hypothecaire leningen moet afgebouwd worden. Het ontleende bedrag is op 18 jaar gestegen van 75.000 naar 160.000 euro.

De Belgische banken blijven volgens de NBB hypothecair krediet verstrekken tegen zeer lakse kredietvoorwaarden en vaak tegen rentetarieven en -marges die niet stroken met de inherente risico’s en hun kapitaalkosten.

160.000 euro

De NBB dringt daarom aan op een correcte en risicogebonden prijszetting voor hypothecaire kredieten en wil een substantiële vermindering van het aandeel aan risicovolle hypothecaire kredieten.

Tussen 2000 en 2018 is het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning gestegen van minder dan 75.000 euro tot bijna 160.000 euro.

Schuldgraag stijgt

Febelfin, de koepel van de financiële sector, meldt dat de kredietsector zich ervan bewust is dat de hypothecairekredietverlening met grote zorg moet gebeuren. De schuldgraad van de Belgische gezinnen klimt geleidelijk en ligt nu hoger dan het gemiddelde van de eurozone.

Bron: Belga

Foto: Pixabay



4/06/2019

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België