Nieuws

REGERING WIL INGRIJPEN OP HUIZENMARKT

De Nationale Bank maant de regering aan om extra maatregelen te nemen om de huizenmarkt af te koelen. Ze wil de banken verplichten om een extra kapitaalbuffer van zowat 550 miljoen euro aan te leggen voor hun portefeuille hypothecaire kredieten.

Door de steeds duurdere woningen lenen Belgische gezinnen almaar meer. Daardoor kampen ze gemiddeld met een hogere schuldenlast dan gezinnen elders in de eurozone. En dat kan leiden tot wanbetalingen, wat op zijn beurt de banken kwetsbaar maakt.

80% aankoopwaarde

Om die reden stelde de Nationale Bank in het voorjaar aan de regering voor om een extra kapitaalbuffer op te leggen aan banken als ze een woonkrediet verstrekken van meer dan 80 procent van de aankoopwaarde. Maar die ingreep bleek politiek niet haalbaar, omdat gevreesd werd dat de toegang tot krediet in het gedrang zou komen.

De Nationale Bank werkte daarom een ander voorstel uit. In plaats van te focussen op individuele leningen, stelt ze voor dat banken een extra buffer aanleggen in functie van de risico’s van de volledige portefeuille woonkredieten.

Waarschuwing ECB

Deze keer wordt niet afwijzend gereageerd. De regering beseft dat de druk groot is, want als ze niets doet, dreigt de Europese Centrale Bank ons land te verplichten om in te grijpen. België is een van de acht landen die eind vorig jaar een waarschuwing kregen.

Als de regering het voorstel goedkeurt, zullen woonkredieten wel duurder worden en/of zullen de banken de voorwaarden verstrengen, schrijft De Tijd. Want als banken extra kapitaal moeten aanleggen, zullen ze dat doorrekenen in de kostprijs van leningen.

Bron: De Tijd en L’Echo21/11/2017

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België