Nieuws

DRONES TEGEN BOUWOVERTREDINGEN

Veel meer dan het schieten van luchtbeelden voor festivals, worden de toepassingen van drones steeds uitgebreider. Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege (CD&V) denkt eraan om bouwovertredingen op te sporen met een drone.

De minister ziet drones als een geschikt systeem om inbreuken vast te stellen. Bovendien wordt onderzocht of door middel van drones het werk van inspecteurs op het terrein gemakkelijker kan worden.

Binnenkort start een proefproject in Anderlecht. Een drone - kostprijs 1.600 euro - zal er in een dichtbebouwde wijk twee dagen lang in de lucht hangen. Specifiek om illegale bijbouwen op te sporen. Anderlecht overweegt de drone ook uit te rusten met een warmtecamera, om te controleren of de huiseigenaar voldoende thermische isolatie heeft aangebracht.

Privacyregels

Volgens de Privacycommissie mag zo'n drone maar onder bepaalde voorwaarden beelden maken van mensen hun tuin. “Enkel als alle veiligheids- en privacyregels worden gevolgd”, stelt voorzitter Willem Debeuckelaere. “Zo mag niemand herkenbaar in beeld komen. Als dat toch gebeurt, moeten die gegevens gewist worden.”

Debeuckelaere: “Op de luchtbeelden van Google zijn mensen ook altijd onherkenbaar gemaakt. De drone moet voorts op een bij wet vastgestelde hoogte vliegen. Zeker als hij binnen de bebouwde kom wordt gebruikt.” De minister benadrukt dat er voldoende garanties moeten zijn dat de privacy gewaarborgd is bij het inzetten van drones.28/02/2017

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België