Nieuws

KOOP UW HUIS VIA VIDEOCONFERENTIE MET DE NOTARIS

Binnenkort kunnen u en ik een woning kopen via een videoconferentie met de notaris. Op die manier moeten koper, verkoper en hun respectievelijke notarissen niet meer samenkomen voor het verlijden van de akte.

Vandaag is het zo dat de diverse partijen bij de verkoop van vastgoed zich naar één fysieke plek moeten begeven om te akte te laten verlijden. Praktisch is het geen sinecure om alle agenda’s op elkaar af te stemmen. Dit wordt nu opgelost met een videoconferentie.

Beveiligde lijn

De vraag voor videoconferentie komt van de notarissen zelf. “Om louter praktische redenen zijn wij grote voorstander van dit systeem”, vertelt Erik Van Tricht, voorzitter van de Koninklijke Federatie van Notarissen  “We moeten wel nog de technische kant bekijken. We moeten kunnen beschikken over een veilige verbinding waarbij alle partijen zich op hun gemak voelen.”

Bron: Het Laatste Nieuws22/07/2016

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België