Nieuws

STARTEN MET COHOUSING WORDT MAKKELIJKER

Wie eraan denkt om met een cohousingproject te starten, zal het makkelijker krijgen. De Vlaamse regering stelt mensen zes jaar vrij van de heersende regels.

De kleine lap grond in Vlaanderen raakt stilaan volgebouwd. Eind vorig jaar kondigde de Vlaamse regering dan ook een ‘betonstop’ aan. Cohousing, waarbij mensen samen in één gebouw wonen, is één van de manieren om efficiënter te wonen.

De commissie Wonen keurde een ontwerpdecreet goed dat iedereen de mogelijkheid geeft om een cohousingproject op te starten. Het nieuwe decreet, dat werd goedgekeurd door de coalitiepartijen met de steun van Groen en sp.a, schuift de bestaande wetgeving zes jaar lang opzij.

Proefperiode

Een belangrijke nuance is dat de initiatiefnemers enkel vrijgesteld zullen zijn van de Vlaamse wetgeving. “Zo zal er bijvoorbeeld kunnen worden afgeweken van de minimale woonoppervlakte”, legt N-VA-parlemenstlid Jelle Engelbosch uit.

De federale regels bepalen onder andere de criteria van de sociale zekerheid van alleenstaanden of werkzoekenden. Als die mensen in een cohousingproject stappen, kan dat problemen opleveren, maar die hinderpalen worden idealiter opgelost in de proefperiode van zes jaar.

Bron: Metro7/02/2017

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België