Nieuws

RECORD AAN HYPOTHECAIR KREDIET IN 2017

In 2017 werden er bijna 243.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van 31 miljard euro (exclusief herfinancieringen). Nooit eerder werd voor een dergelijk bedrag aan hypothecair krediet verstrekt.

Voor het vierde jaar op rij wordt het record van het voorgaande jaar gebroken. Toch is er op basis van de laatste zes maanden mogelijk een kentering merkbaar. Dat blijkt uit de statistieken inzake hypothecair krediet van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

Dalende kredietaanvragen/overeenkomsten

Herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, daalde het aantal kredietaanvragen in 2017 met 9%. In bedrag was er nog wel een stijging met iets meer dan 1%. Mede ten gevolge daarvan daalde ook het aantal verstrekte kredietovereenkomsten ten opzichte van 2016 met iets minder dan 7%. Het overeenstemmende bedrag steeg nog wel, met 3%.

Bedragen

Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning steeg over 2017 tot bijna 155.000 euro. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet steeg verder tot ongeveer 164.000 euro. In de tweede helft van 2017 bedroeg dit zelfs meer dan 166.000 euro. Dit betekent een stijging met 10.000 euro op één jaar tijd.

Lage rentevoeten

In 2017 kozen bijna 9 op de 10 kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Door de lage rentevoeten blijft het marktaandeel van kredieten met jaarlijks veranderlijke rentevoeten over heel 2017 beperkt tot ongeveer 1%.

Bron: Febelfin

Volledig persbericht (rechtsonder 'meer info')31/01/2018 MEER INFO

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België