Nieuws

BELG BLIJFT HUIZEN KOPEN: NIEUW RECORD WOONKREDIETEN TOEGEKEND

In het eerste trimester werd opnieuw - zoals ook de voorgaande trimesters - een recordbedrag aan woonkredieten toegekend, blijkt uit cijfers van Febelfin.

Van januari tot einde maart werden er ongeveer 62.000 hypothecaire kredietovereenkomsten (zonder herfinancieringen) afgesloten, voor een totaalbedrag van ongeveer 8,3 miljard euro. Dat is het hoogste bedrag ooit in het eerste trimester.

Lening bestaande woning

Het aantal kredietovereenkomsten steeg hiermee met 4,3 procent tegenover begin vorig jaar, terwijl er in bedragen zelfs 7,3 procent meer werd verstrekt dan toen. Bij de aanvragen was er een toename met respectievelijk 6,5 en 11 procent.

De meeste Belgen lenen voor de aankoop van een bestaande woning, terwijl de kredieten voor aankoop plus renovatie op hun beurt de grootste groei kenden. Lenen voor renovatie bezet de tweede plaats, gevolgd door nieuwbouw. Ook daar werd nog een lichte stijging opgetekend tegenover begin 2018.

Lager kredietbedrag

Voor het eerst sinds lang steeg het gemiddelde kredietbedrag niet verder. De Belg leent nu gemiddeld zo’n 159.500 euro voor de aankoop van vastgoed en 168.500 euro voor nieuwbouw (-3.000 euro ten opzichte van eind 2018). Op jaarbasis stabiliseerde het kredietbedrag voor nieuwbouw.

Bron: Febelfin/Belga

Foto: Pexels14/05/2019

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België