Nieuws

ZWARTE LIJST VOOR (VER)HUURDERS OP KOMST?

Vlaanderen gaat na of er zwarte lijsten van malafide huurders en verhuurders ingevoerd kunnen worden. Maar het idee stuit nu al op verzet. “Welke criteria gaat de minister toepassen om iemand op zo’n lijst te laten zetten?”, klinkt het.

De dynamische lijsten van malafide huurders en verhuurders zouden moeten voorkomen dat verhuurders achterblijven met betaalachterstand en zouden huurders moeten waarschuwen voor eigenaars die het niet te nauw nemen met de wettelijke verplichtingen.

Rotte appels

Het voorstel staat in de beleidsverklaring van minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Maar nog voor het goed en wel uitgewerkt is, formuleren zowel verhuurders als huurders al hun bedenkingen.

“Wij staan zeker achter het initiatief, want de rotte appels moeten eruit. Maar zo’n systeem moet correct toegepast worden. En er moet vooral op voorhand grondig over nagedacht worden”, klinkt het in de vastgoedwereld. “We willen de concrete criteria kennen die de minister wil toepassen.”

Overleg

De belangenvereniging van de huurders houdt de boot af. “Wij zijn geen vragende partij voor zulke lijsten”, zegt Joy Verstichele van het Huurdersplatform. “Gaan de problemen van huurders opgelost zijn als ze op die lijst komen? Er bestaan andere mogelijkheden om dat te doen, zoals huurders goed inlichten over huursubsidies.”

Minister Matthias Diependaele laat weten open te staan voor overleg met de betrokkenen. Op zijn kabinet wordt benadrukt dat er momenteel nog geen concrete aanzet is gegeven voor zulke lijsten.

Bron: De Morgen

Foto: www.n-va.be

Lees het volledige artikel, klik rechtsonder op ‘meer info’

 7/01/2020 MEER INFO

Als wij het niet verkocht krijgen, dan krijgt niemand het verkocht.

Design door qkeleq
Webontwerp en ontwikkeling door UNEEK Concepts

© 2016 Vastgoedservice

Lid erkende vastgoedmakelaars BIV, Erkenningsnummer BIV 202.818
Ondernemingsnummer 881 871 045
Onder controle van BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
onderworpen aan de deontologische code
land van erkenning: België